Stórfelld hækkun fráveitugjalda

Fjölmargir Reykvíkingar kvarta nú yfir mikilli hækkun á fráveitugjöldum (holræsaskatti) frá fyrra ári og óska eftir skýringum á því hvernig staðið var að þessum hækkunum.

Áður fyrr var rekstur fráveitu í Reykjavík fjármagnaður með hefðbundnum skatttekjum borgarinnar, þ.e. útsvari og fasteignaskatti. Eftir að vinstri menn náðu meirihluta í borgarstjórn 1994 var eitt fyrsta verk þeirra að leggja á sérstakan holræsaskatt fyrir rekstur og framkvæmdir í þágu fráveitunnar, sem áður höfðu verið fjármagnaðar af borgarsjóði. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðust gegn holræsaskattinum á sínum tíma og bentu á að hann hefði tilhneigingu til að hækka með tímanum eins og aðrir skattar sem vinstri menn leggja á.

Nú um áramótin voru ýmsar breytingar gerðar á fyrirkomulagi fráveitugjalda; m.a. var innheimta þeirra flutt frá Reykjavíkurborg til Orkuveitunnar. Sú breyting hefur orðið að hluti kostnaðar við fráveitustarfsemi er ekki lengur greiddur úr borgarsjóði heldur er hann nú allur innheimtur með umræddu gjaldi. Þá er álagning gjaldsins ekki lengur miðuð við hlutfall af fasteignamati heldur við fast gjald og fjölda fermetra.

Flestir fasteignaeigendur fengu því á sig verulega hækkun fráveitugjalds um áramót til viðbótar við hækkun Samfylkingarinnar og Besta flokksins á útsvari og ýmsum öðrum álögum. Þetta sér fólk vel ef það ber saman greiðsluseðla á milli ára.

Í aðdraganda síðustu borgarstjórnarkosningar töluðu frambjóðendur Samfylkingarinnar um Reykjavík eins og sérstakt efnahagssvæði með eigin hagvöxt. Eitt meginmarkmið fjárhagsáætlunar Reykjavíkur fyrir árið 2011 virðist hins vegar hafa verið að koma í veg fyrir hagvöxt í borginni með miklum skatta- og gjaldahækkunum á borgarbúa.

Þá bera miklar hækkanir á fráveitugjöldum það með sér að meirihluti Samfylkingar og Besta flokksins telji að verðbólga sé mun hærri í Reykjavík en annars staðar á landinu. Samkvæmt útreikningum OR hækka fráveitugjöld 28% borgarbúa nú um 10-20% á milli ára, 15% taka á sig 20-30% hækkun, 12% er gert að greiða 30-50% hærri gjöld og 4% þurfa að sætta sig við meira en 50% hækkun fráveitugjalds á milli ára. 19% gjaldenda greiða hins vegar lægra gjald en í fyrra og hjá um 23% er hækkunin undir 10%.

Greinin birtist upphaflega í Fréttablaðinu 16. febrúar 2011.