Framboðsyfirlýsing

okt.
22

Kjartan Magnússon borgarfulltrúi sækist eftir öðru sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Prófkjörið fer fram hinn 16. nóvember næstkomandi.

,,Ég leita eftir stuðningi við að skipa áfram 2. sæti listans þar sem ég tel að reynsla mín og kraftar nýtist Reykvíkingum best verði ég í forystusveit. Rjúfa þarf þá kyrrstöðu sem ríkt hefur í ýmsum málaflokkum undir stjórn núverandi borgarstjórnarmeirihluta, t.d. í skólamálum, samgöngumálum og málefnum eldri borgara. Það er sameiginlegt verkefni okkar allra að gera Reykjavík líflegri og skemmtilegri borg þar sem frumkvæði einstaklinga og fyrirtækja er virkjað og þar sem öll hverfi fá að njóta sín. Fjölga ber búsetukostum ungs fólks og gera sem flestum kleift að eignast húsnæði á viðráðanlegum kjörum,“ segir Kjartan.

Kjartan hefur í störfum sínum öðlast víðtæka reynslu af borgarmálum. Hann hefur ætíð lagt áherslu á lága skatta og ábyrga fjármálastjórn. Kjartan hefur gagnrýnt þær áherslur sem núverandi meirihluti hefur lagt á margvísleg gæluverkefni, t.d. í umferðarmálum. ,,Tími er kominn til að forgangsraða í þágu grunnþjónustu í stað gæluverkefna,“ segir Kjartan.

Menntamál – Kjartan telur að eitt mikilvægasta verkefni næstu ára sé að efla skólastarf í borginni og þá sérstaklega að bæta grunnskólamenntun eftir ákveðna stöðnun og forystuleysi, sem ríkt hefur undir stjórn núverandi borgarstjórnarmeirihluta. Á vettvangi skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur hefur Kjartan m.a. lagt áherslu á gildi samræmdra mælinga til að bæta skólastarf og beitt sér fyrir því að foreldrar séu sem best upplýstir um námsárangur barna sinna og þess skóla sem þau ganga í. Þá hefur Kjartan lagt til að foreldrar fái umsagnarrétt um ráðningu skólastjóra eins og gert hefur verið með góðum árangri víða erlendis.

Samgöngumál – Kjartan vill styrkja ólíka samgöngukosti í borginni og er andvígur því að flugvallarstarfsemi verði flæmd úr Vatnsmýri innan fárra ára eins og tillaga að nýju aðalskipulagi gerir ráð fyrir. Þá telur Kjartan mikilvægt að auka umferðaröryggi í borginni, m.a. með úrbótum á stofnbrautakerfinu.

Málefni eldri borgara – Kjartan hefur einnig beitt sér í málefnum eldri borgara, m.a. með flutningi tillögu um aukið lóðaframboð fyrir þjónustuíbúðir í þágu eldri borgara í Reykjavík. Kjartan flutti einnig tillögu um að komið verði á fót sérstöku öldungaráði í Reykjavík, skipuðu eldri borgurum, sem verði borgarstjórn til ráðgjafar um málefni þeirra. Þá flutti Kjartan tillögu árið 2011 um að tekjulágir elli- og örorkulífeyrisþegar fái afslátt eða niðurfellingu á fráveitugjaldi.

Aukið gagnsæi í fjármálum hins opinbera - Kjartan vill að almenningur sé vel upplýstur um það hvað skattarnir fara í hverju sinni. Fyrir ári flutti hann tillögu í borgarstjórn um að allar kostnaðargreiðslur borgarinnar verði birtar reglulega á netinu og þannig gerðar almenningi tiltækar. Þá hefur Kjartan barist fyrir því að allur kostnaður við byggingu tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu verði birtur opinberlega með sundurliðuðum hætti.

Framboð Kjartans Magnússonar.


Veggjakrot í Reykjavík

okt.
22

Veggjakrot í Reykjavík hefur aukist verulega á undanförnum árum og verða einstaklingar og fyrirtæki fyrir miklu tjóni vegna þess. Mikið kveður að því að krotað sé á veggi íbúðarhúsa, fyrirtækja, grindverk, umferðarmannvirki, listaverk og leiktæki á skólalóðum.

Á síðasta kjörtímabili var efnt til átaks gegn veggjakroti í Reykjavík með góðum árangri. Átakið náði hámarki árið 2008 þegar borgin varði 159 milljónum króna til margvíslegra aðgerða gegn veggjakroti; hreinsunar, forvarna o.fl. Verkefnið lenti síðan undir niðurskurðarhnífnum eins og margt annað en jákvæð áhrif þess vörðu árum saman. Nú hefur veggjakrotið aukist á ný og því er rétt að farið verði út í slíkar markvissar aðgerðir að nýju.

Borgaryfirvöld í Helsinki og Kaupmannahöfn eru talin hafa náð eftirtektarverðum árangri í baráttunni gegn krotvörgum. Sá árangur hvílir á eftirtöldum lykilatriðum: 1. Mála yfir eða má út veggjakrotið sem fyrst. 2. Leggja áherslu á forvarnir og jákvæðan áróður gegn veggjakroti í samstarfi við skóla, íþróttafélög og aðra aðila sem sinna æskulýðsstarfi. 3. Finna umsvifamestu krotvargana og láta þá sæta ábyrgð, t.d. með tiltali, sáttameðferð eða greiðslu skaðabóta.

Á síðasta fundi borgarráðs lögðum við sjálfstæðismenn fram eftirfarandi tillögu: ,,Borgarráð samþykkir að aðgerðir gegn veggjakroti í borginni verði hertar. Auk þess að má út eða mála yfir veggjakrot verði ekki síður lögð áhersla á forvarnarstarf. Þá verði unnið að því að láta krotvarga sæta ábyrgð vegna eignaspjalla.“

Afgreiðslu tillögunnar var frestað.