Meirihluti borgarstjórnar klúðrar þriggja ára áætlun

Reykjavíkurborg hefur ekki enn skilað þriggja ára fjárhagsáætlun til ráðuneytis sveitarstjórnarmála eins og henni bar að gera í febrúar síðastliðnum. Óviðunandi er að þannig sé staðið að málum hjá langstærsta sveitarfélagi landsins og hætta er á að borgin verði látin sæta viðurlögum vegna óhæfilegs dráttar.

Í 63. grein sveitarstjórnarlaga er kveðið á um að árlega skuli leggja fram og samþykkja þriggja ára áætlanir um rekstur, framkvæmdir og fjármál sveitarfélaga. Skal áætlunin vera afgreidd af sveitarstjórn (borgarstjórn Reykjavíkur) innan tveggja mánaða frá afgreiðslu árlegrar fjárhagsáætlunar.
Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar var afgreidd 15. desember og hefði borgarstjórn því átt að fjalla um og afgreiða umrædda þriggja ára áætlun um miðjan febrúar. Öll nágrannasveitarfélögin hafa fyrir löngu skilað inn sinni áætlun en ekkert bólar á henni hjá Reykjavíkurborg.

Þýðing þriggja ára áætlunar

Fjárhagsáætlun, þriggja ára áætlun og ársreikningur eru mikilvægustu plöggin í fjármálastjórn sveitarfélaga. Gegna þessi plögg lykilhlutverki við eftirlit stjórnarráðsins gagnvart sveitarfélögum enda er mikil áhersla lögð á að þau séu afgreidd með réttum hætti og send ráðuneytinu. Slíkar áætlanir eru líka mikilvæg vinnugögn fyrir kjörna fulltrúa og embættismenn, sem vinna að fjármálum sveitarfélaga. Síðast en ekki síst eru slíkar áætlanir mikilvægar út frá lýðræðislegu sjónarmiði, í þeim fá almenningur og fjölmiðlar upplýsingar um stefnumörkun Reykjavíkurborgar í fjármálum sem og ýmsir aðilar, sem eru í fjármálalegum samskiptum við borgina. Mikilvægt er að þriggja ára áætlun liggi fyrir þegar vinna við fjárhagsáætlun næsta árs hefst og með því að afgreiða hana ekki hefur sú vinna verið sett í uppnám.

Vinnubrögðin í þessu máli eru táknræn fyrir þá upplausn og óvönduðu vinnubrögð, sem tíðkast nú í Ráðhúsi Reykjavíkur undir stjórn Jóns Gunnars Kristinssonar og Dags B. Eggertssonar. Aldrei áður hefur vinna við þriggja ára áætlun tafist svo að ekki hafi náðst að samþykkja hana fyrir sumarleyfi borgarstjórnar. Í raun má deila um hvort rétt hafi verið að senda borgarstjórn í sumarleyfi með þessa áætlun ófrágengna.

Ótrúverðugar skýringar

Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs, segir að töfin stafi af yfirfærslu á málefnum fatlaðra frá ríki til borgar um síðustu áramót. Í þessu sambandi má benda á að það var ekki bara Reykjavík, sem tók við þessum málaflokki frá ríkinu, heldur öll önnur sveitarfélög landsins. Er ekki vitað til þess að önnur sveitarfélög hafi þurft á fresti að halda vegna þessarar tilfærslu enda skiluðu þau flest af sér þriggja ára áætlun á fyrstu mánuðum ársins. Ekki má heldur gleyma því að Reykjavíkurborg hefur áður tekið á móti verkefnum frá ríkinu án þess að það hafi komið niður á áætlanagerð sveitarfélagsins og lögbundnum skilum á gögnum til ráðuneytis sveitarstjórnarmála.

Verkstjórnin í Ráðhúsinu

Þriggja ára áætlunin, eða öllu heldur skortur á henni, er því miður ekki eina klúðrið í Ráðhúsinu undir verkstjórn þeirra Dags og Jóns. Í liðnum mánuði áminnti Kauphöllin Reykjavíkurborg fyrir að greina ekki frá milljarða lánveitingu til Orkuveitunnar í samræmi við reglur. Á svipuðum tíma var einnig greint frá því að ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, rannsaki hvort lánveitingar Reykjavíkurborgar til Orkuveitunnar brjóti í bága við EES-samninginn.

Fleira mætti nefna. En augljóst er að dæmin hrannast upp í Ráðhúsinu þar sem hagsmunir Reykvíkinga líða fyrir lélega verkstjórn borgarstjórnarmeirihluta Samfylkingarinnar og Besta flokksins.

 

— — —

Þessi færsla birtist upphaflega í Morgunblaðinu hinn 18. júlí 2011.

 

Be Sociable, Share!