Afsláttur af fráveitugjaldi til tekjulágra eldri borgara og öryrkja

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt til að Reykjavíkurborg veiti tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum afslátt eða niðurfellingu á fráveitugjaldi (holræsaskatti) með sama hætti og gert hefur verið mörg undanfarin ár. Samkvæmt fjárhagsáætlun meirihluta Samfylkingar og Besta flokksins fyrir árið 2011 var slíkur afsláttur felldur niður.

Löng hefð er fyrir því að Reykjavíkurborg veitt tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum verulegan afslátt eða niðurfellingu á fráveitugjaldi. Samkvæmt 15. grein laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna, er sveitarfélögum heimilt að lækka eða fella niður fráveitugjald hjá tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum eftir reglum, sem sveitarstjórn setur. Lækkun gjaldsins hefur síðan verið gerð á grundvelli samþykktar borgarráðs um tekjuviðmiðun frá því holræsaskattur (nú kallað fráveitugjald) var lagður á Reykvíkinga af borgarstjórnarmeirihluta vinstrimanna fyrir um fimmtán árum. Þúsundir einstaklinga hafa notið slíkrar fyrirgreiðslu hjá borginni og hefur flesta munað verulega um hana, ekki síst þá sem vilja búa í eigin húsnæði þrátt fyrir lítil efni. Margir eldri borgarar og öryrkjar hafa litla fjármuni til ráðstöfunar eftir að hafa staðið skil á skattgreiðslum og öðrum gjöldum. Það segir sig sjálft að þeir mega ekki við auknum álögum, en er nú gert að greiða tugi þúsunda króna í fráveitugjald af nýjum meirihluta Samfylkingarinnar og Besta flokksins.

Forgangsröðun nýs meirihluta

Samkvæmt gildandi fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar er ekki gert ráð fyrir að tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum verði veitt slík fyrirgreiðsla á árinu 2010. Með afnámi afsláttarins hefur því orðið stefnubreyting hjá nýjum meirihluta í borgarstjórn vegna umræddrar gjaldtöku og ljóst er að hún kemur verst niður á þeim sem síst skyldi. Þar sem fyrirkomulagi á innheimtu fráveitugjalda í Reykjavík var breytt nú um áramótin, sem leitt hefur til mikillar hækkunar gjaldsins fyrir meginþorra gjaldenda, er ljóst að afnám umræddra afsláttarkjara kemur sér enn verr fyrir tekjulága einstaklinga, en ella hefði verið.

Þannig kýs nýr meirihluti Samfylkingar og Besta flokksins að forgangsraða en vonandi verður fallist á þá tillögu Sjálfstæðisflokksins að umrædd afsláttarkjör fyrir tekjulága elli- og örorkulífeyrisþega verði tekin upp á ný, með sama hætti og verið hefur.

Greinin birtist upphaflega í Morgunblaðinu 14. febrúar 2011.

Be Sociable, Share!