Höfnum viðbótar-vegaskatti vinstri stjórnarinnar

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja að borgarstjórn Reykjavíkur skori á ríkisstjórn og Alþingi að falla frá hugmyndum um innheimtu viðbótar-vegtolla á þjóðvegum, sem liggja til og frá höfuðborgarsvæðinu. Tillaga þess efnis verður tekin fyrir á fundi borgarstjórnar Reykjavíkur í dag og er vonandi að borgarfulltrúar mótmæli allir sem einn hugmyndum um enn auknar álögur. Í þetta sinn er um að ræða sértækan skatt, sem mun leggjast þyngst á íbúa Reykjavíkur og nágrennis. Almennir vegaskattar eru nú þegar innheimtir í stórum stíl þar sem rúmur helmingur af hverjum benzínlítra rennur beint til ríkisins.Ekki skal efast um að málefnið sé göfugt eins og jafnan þegar nýir skattar eru lagðir á, í þetta sinn er um að ræða vegabætur á Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi, sem auka mun umferðaröryggi og greiða fyrir umferð. Hið sama var sagt þegar núverandi skattar á eldsneyti voru lagðir á, þeir áttu að renna til vegaframkvæmda en hafa aðeins gert það að hluta. Ekki er um það deilt að langstærstur hluti skattsins verður til á höfuðborgarsvæðinu en þegar kemur að úthlutun fjárins, er það svæði hins vegar svelt. Alþingi hefur forgangsraðað í þágu margra milljarða króna stórframkvæmda á landsbyggðinni á meðan brýn verkefni á höfuðborgarsvæðinu sitja á hakanum. Rétt er þó að fram komi að fyrrverandi samgönguráðherrar Sjálfstæðisflokksins, Halldór Blöndal og Sturla Böðvarsson, beittu sér fyrir tvöföldun Reykjanesbrautar, sem sýndi að hægt er að fjármagna slík stórverkefni án sérstakrar viðbótarskattlagningar ef vilji er fyrir hendi. Sturla beitti sér og fyrir mislægri lausn á gatnamótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar í Reykjavík og bauð fram fé í þá framkvæmd en hafði ekki erindi sem erfiði vegna andstöðu borgarstjórnarmeirihluta R-listans á sínum tíma.

Umferðaröryggi í öndvegi

Æskilegt er að Alþingi breyti vinnubrögðum sínum og setji umferðaröryggi í öndvegi við úthlutun vegafjár. Hægt er að sækja hollráð til Umferðarstofu, Vegagerðarinnar, Reykjavíkurborgar, Félags íslenskra bifreiðaeigenda, Rannsóknarnefndar umferðarslysa og lögreglunnar, þar sem finna má færustu sérfræðinga á sviði umferðaröryggismála. Slík ráðgjöf myndi leiða í ljós að með breyttri forgangsröðun væri hægt að ná verulegum árangri við fækkun alvarlegra slysa. Reynslan af aðskilnaði akreina á Reykjanesbraut hefur t.d. verið góð og líklegt er að góður árangur náist með sambærilegum aðgerðum á Vesturlandsvegi og Suðurlandsvegi. Einnig er brýnt að gera stórátak í uppsetningu vegriða víða um land og koma með mislægar lausnir á hættulegum gatnamótum á höfuðborgarsvæðinu.Umræddar framkvæmdir verða vissulega kostnaðarsamar en það er þó óþarfi að leggja á nýja skatta vegna þeirra. Til að fjármagna þær þarf að breyta forgangsröðun í vegamálum og færa áherslur frá óarðbærum gæluverkefnum til þeirra úrbóta, sem helst munu auka umferðaröryggi og greiða fyrir umferð. Í sjálfu sér er sú hugsun ekki röng að innheimta veggjöld til að fjármagna samgöngumannvirki en flestir hljóta að sjá að ósanngjarnt er að innheimta þann kostnað margfalt með margvíslegum sköttum á benzín og bifreiðar og sérstöku veggjaldi að auki. Þá er það óviðunandi að ætlunin sé að taka upp vegtolla á sumum vegarköflum við Reykjavík á meðan aðrir hafa verið greiddir að fullu úr opinberum sjóðum.Á aðeins átta dögum söfnuðust um 41 þúsund undirskriftir kosningabærra manna á vefsíðu FÍB, þar sem hugmyndum ríkisstjórnarinnar um vegtolla er mótmælt. Vonandi verður tillit tekið til þessara skýru mótmæla.

Skattaglöð Samfylking

Það örlar lítt á frjórri hugsun hjá ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna, nema þegar hugmyndir koma fram um nýja skatta eða hækkun þeirra, sem fyrir eru. Varaformaður Samfylkingarinnar, sem jafnframt er formaður borgarráðs Reykjavíkur hefur nálgast viðfangsefnin í borginni með svipaðri skattagleði. Nú er mál að linni enda ætti reynslan af skattahækkunum ríkisstjórnarinnar að leiða mönnum fyrir sjónir að hvorki þjóðin né borgarbúar verða skattlögð frá vandanum.  

Greinin birtist í Morgunblaðinu 18. janúar 2011.

Be Sociable, Share!